home

Welkom bij Koor Puur Zang Drenthe. We zijn een gemengd vierstemmig koor met momenteel 18 leden.
We repeteren gewoonlijk elke eerste zaterdag van de maand in het Jan Thijs Seinen Hof in Diever. We zingen licht klassiek en hebben in 2022 vooral muziek van de Engelse componisten Henry Purcell, Edward Elgar en Benjamin Britten gezongen.

Dit jaar, 2023, en de eerste helft van 2024 zullen we vooral Duitstalig en Latijn zingen. Onder andere staan op het programma liederen van Felix Mendelssohn-Bartholdy en Joseph Gabriel Rheinberger. Daarnaast zingen we enkele delen uit het Deutsches Requiem van Johannes Brahms.

Als u wilt kennismaken met ons koor kunt u zich aanmelden en drie keer een repetitie bijwonen, dit is vrijblijvend, en daarbij wordt u gevraagd een stemtest te doen om te bepalen in welke stemgroep u past. Daarna beslissen de dirigent en u of u lid kunt worden.

Wij geven een keer per jaar een concert en gewoonlijk enkele informele uitvoeringen. Dit doen wij zo mogelijk samen met Koor Puur Zang Amsterdam en gastzangers. Beide koren staan onder leiding van dirigent en muzikaal leider Maurice J.L. Sonnenschein. Voorafgaand aan een concert en tussen twee repetities door zijn er partijrepetities voor de aparte stemgroepen.

Ons concert in de Pancratiuskerk in Diever op zondagmiddag 19 maart 2023 om 15.00 uur was een enorm succes. Dit concert was mede mogelijk gemaakt door subsidie van Cultuurfonds Westerveld en enkele sponsoren uit Diever en Dwingeloo. Verder op de website kunt u het programma en enkele foto’s hiervan bekijken. Kijkt u hiervoor bij het kopje Laatste Nieuws.

Op zondag 12 november 2023 zal ons koor samen met Puur Zang Amsterdam om 14.30 uur een concert geven in de Augustinuskerk aan de Postjesweg 123 in Amsterdam. Dit betreft vooral het Engelstalige repertoire, met delen uit de Saint Nicolas Cantate van Benjamin Britten, en liederen van Edward Elgar en Henry Purcell. Dit is het repertoire dat wij in het bovengenoemde concert in Diever hebben gezongen, samen met leden van Koor Puur Zang Amsterdam.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Nel Vredenburg, voorzitter, vredenburg.nel@gmail.com Tel. 06-13228634
Ria van den Bijlaard, penningmeester, r.vandenbijlaard@12move.nl Tel. 06-30682806
Helma Stroomer, secretaris, helma.str@gmail.com Tel. 06-34410225