home

Welkom bij Koor Puur Zang Drenthe. We zijn een gemengd vierstemmig koor met momenteel 18 leden.
We repeteren gewoonlijk elke eerste zaterdag van de maand van 13.00 uur tot ongeveer 16.30 – 17.00 uur in het Jan Thijs Seinen Hof in Diever. We zingen licht klassiek en hebben in 2022 vooral muziek van de Engelse componisten Henry Purcell, Edward Elgar en Benjamin Britten gezongen.

In 2023 en de eerste helft van 2024 zingen we vooral Duitstalig en Latijn. Onder andere staan op het programma liederen van Felix Mendelssohn-Bartholdy en Joseph Gabriel Rheinberger. Daarnaast zingen we enkele delen uit Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms.

Als u wilt kennismaken met ons koor kunt u zich aanmelden en drie keer een repetitie bijwonen, dit is vrijblijvend, en daarbij wordt u gevraagd een stemtest te doen om te bepalen in welke stemgroep u past. Daarna beslissen de dirigent en u of u lid kunt worden. De contributie bedraagt 160 euro per jaar, 40 euro per kwartaal. In de zomer gaan de repetities door.

Wij geven zo mogelijk een keer per jaar een concert. Dit doen wij bij voorkeur samen met Koor Puur Zang Amsterdam en gastzangers. Beide koren staan onder leiding van dirigent en muzikaal leider Maurice J.L. Sonnenschein. Voorafgaand aan een concert en tussen twee repetities door zijn er partijrepetities voor de aparte stemgroepen. Daarnaast geeft ons koor enkele informele uitvoeringen, waaronder een kerstuitvoering in het Jan Thijs Seinenhof in Diever.

Ons concert in de Pancratiuskerk in Diever op zondagmiddag 19 maart 2023 om 15.00 uur was een mooi succes. Dit concert was mede mogelijk gemaakt door subsidie van Cultuurfonds Westerveld en enkele sponsoren uit Diever en Dwingeloo. Verder op de website kunt u het programma en enkele foto’s hiervan bekijken. Kijkt u hiervoor bij het kopje Laatste Nieuws.

Op zondag 12 november 2023 heeft ons koor samen met Puur Zang Amsterdam een concert gegeven in de Augustinuskerk aan de Postjesweg 123 in Amsterdam. Dit betrof vooral het Engelstalige repertoire, met delen uit de Saint Nicolas Cantate van Benjamin Britten, en liederen van Edward Elgar en Henry Purcell. Dit is het repertoire dat wij in het bovengenoemde concert in Diever hebben gezongen, samen met leden van Koor Puur Zang Amsterdam.

Op zaterdag 7 september 2024 geven wij in het kader van Kopje Cultuur in Steenwijk om 14.45 uur een presentatie en uitvoering van dit bovengenoemde Engelstalige repertoire. U bent van harte welkom in de Kleine, of Vrouwenkerk, Vrouwenstraat 5 in Steenwijk.

Op zondagmiddag 1 december 2024 geven wij een Duitstalig Rheinberger concert, vanwege het 185ste geboortejaar van de componist Joseph Rheinberger. Dit concert vindt plaats in de Pancratiuskerk in Diever. De generale repetitie is op zaterdag 30 november 2024. Zie ons repertoire. Het volledige programma volgt nog.

Op 4 januari 2025 geeft ons koor in het Jan Thijs Seinenhof een Nieuwjaarsconcert voor de bewoners en voor de mensen uit de aanleunwoningen. Aansluitend is er voor de koorleden een nieuwjaarsborrel.

Zwerfafval opruimen. Onze koorleden lopen 3 routes van elk 3 kilometer in de gemeente Westerveld. Wij vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan een schone woonomgeving en daarnaast kunnen wij het bedrag dat de gemeente Westerveld ons hiervoor als subsidie geeft goed gebruiken. Wij kunnen hiervoor benodigdheden voor ons koor aanschaffen. Een bijzonder mooi initiatief van onze gemeente!

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Nel Vredenburg, voorzitter, vredenburg.nel@gmail.com Tel. 06-13228634
Ria van den Bijlaard, penningmeester, r.vandenbijlaard@12move.nl Tel. 06-30682806
Helma Stroomer, secretaris, helma.str@gmail.com Tel. 06-34410225